Aktualności

Notatki ze spotkań Zespołów negocjacyjnych w Ministerstwie Zdrowia

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z treścią notatek ze spotkań Zespołów negocjacyjnych w Ministerstwie Zdrowia.

 

Notatki z posiedzeń Zespołu ds. wzrostu wynagrodzeń

Notatka z dnia 30.06.2015 […]

I posiedzenie Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze ochrony zdrowia

W dniu 20 lipca 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się I posiedzenie Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze ochrony zdrowia.

Spotkanie […]

Stanowisko Zarządu Krajowego wobec pism NSZZ Solidarność i OPZZ

W załączeniu ujawniamy dwa pisma z dnia 24 czerwca 2015r. Sekretariatu Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz z dnia 10 lipca 2015r. Ruchu […]

Pismo do Premier Ewy Kopacz dot. negocjacji w Ministerstwie Zdrowia

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma kierowanego do Premier Ewy Kopacz, które zostało dzisiaj (15 lipca 2015 r.) złożone w Kancelarii Prezes […]

Wiadomości z Regionów

12 maja w Regionie Zachodniopomorskim

12 maja Zarząd Regionu Zachodniopomorskiego OZZPiP zorganizował manifestację pielęgniarek i położnych Regionu w centralnym punkcie Szczecina –  na Placu Lotników, w której uczestniczyło kilkaset […]

12 maja w Regionie Wielkopolskim

12 maja w placówkach ochrony zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego przeprowadzono liczne formy akcji protestacyjnych. Rozdawano ulotki, rozwieszano plakaty i banery zaprojektowane przez Zarząd […]

12 maja w Regionie Warmińsko-Mazurskim

12 maja do strajku ostrzegawczego nie przystąpiłą żadna organizacja związkowa z Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Były natomiast prowadzone inne formy akcji protestacyjnej i informacyjnych, np. rozdawanie ulotek […]

12 maja w Regionie Świętokrzyskim

12 maja w Regionie Świętokrzyskim dwugodzinny strajk ostrzegawczy odbył się w trzech plaówkach ochrony zdrowia: w Skarżysku-Kamiennej, w Czerwonej Górze oraz w Staszowie. W pozostałych szpitalach […]