Aktualności

Infolinia OZZPiP – Porozumienie z dnia 23.09.2015 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 października 2015 r., został uruchomiony numer telefonu, pod którym można uzyskać odpowiedzi na pytania oraz […]

Pismo do Premier RP w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma skierowanego do Premier Ewy Kopacz w związku z koresponencją z Ministrem Zdrowia.

[ PRZECZYTAJ PISMO ]

Korespondencja z Ministerstwem Zdrowia dotycząca nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych dotyczącego nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów […]

Opinia w sprawie połączenia Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Szanowni Państwo,

Zapraszamy się do przeczytania z opiniami OZZPiP oraz FZZ dotyczącymi projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie […]

Wiadomości z Regionów

12 maja w Regionie Zachodniopomorskim

12 maja Zarząd Regionu Zachodniopomorskiego OZZPiP zorganizował manifestację pielęgniarek i położnych Regionu w centralnym punkcie Szczecina –  na Placu Lotników, w której uczestniczyło kilkaset […]

12 maja w Regionie Wielkopolskim

12 maja w placówkach ochrony zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego przeprowadzono liczne formy akcji protestacyjnych. Rozdawano ulotki, rozwieszano plakaty i banery zaprojektowane przez Zarząd […]

12 maja w Regionie Warmińsko-Mazurskim

12 maja do strajku ostrzegawczego nie przystąpiłą żadna organizacja związkowa z Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Były natomiast prowadzone inne formy akcji protestacyjnej i informacyjnych, np. rozdawanie ulotek […]

12 maja w Regionie Świętokrzyskim

12 maja w Regionie Świętokrzyskim dwugodzinny strajk ostrzegawczy odbył się w trzech plaówkach ochrony zdrowia: w Skarżysku-Kamiennej, w Czerwonej Górze oraz w Staszowie. W pozostałych szpitalach […]