Aktualności

Przewodnicząca OZZPiP na posiedzeniu WRDS w Małpolsce

W dniu 26 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Małopolsce. Główny temat spotkania dotyczył opieki pielęgniarskiej i położniczej w Małopolsce […]

Przewodnicząca OZZPiP na posiedzeniu Regionu Podkarpackiego

W dniach 29-31 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie oraz szkolenie Zarządu Regionu Podkarpackiego OZZPiP. Gościem spotkania była Przewodnicząca OZZPiP p. Lucyna Dargiewicz. Rozmowy […]

Polski Kongres Gospodarczy

W dniu 27 stycznia 2016 r. w Warszawie odbył się Polski Kongres Gospodarczy. Tegoroczna edycja kongresu odbyła się pod hasłem Stop biurokratyzmowi! 

Wprowadzeniem do Kongeresu […]

Korespondencja z Narodowym Funduszem Zdrowia dotycząca podwyżek w POZ

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do lektury korespondencji z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącej wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

1) Przeczytaj pismo OZZPiP do Prezesa NFZ.

2) Przeczytaj odpowiedź […]

Wiadomości z Regionów

12 maja w Regionie Zachodniopomorskim

12 maja Zarząd Regionu Zachodniopomorskiego OZZPiP zorganizował manifestację pielęgniarek i położnych Regionu w centralnym punkcie Szczecina –  na Placu Lotników, w której uczestniczyło kilkaset […]

12 maja w Regionie Wielkopolskim

12 maja w placówkach ochrony zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego przeprowadzono liczne formy akcji protestacyjnych. Rozdawano ulotki, rozwieszano plakaty i banery zaprojektowane przez Zarząd […]

12 maja w Regionie Warmińsko-Mazurskim

12 maja do strajku ostrzegawczego nie przystąpiłą żadna organizacja związkowa z Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Były natomiast prowadzone inne formy akcji protestacyjnej i informacyjnych, np. rozdawanie ulotek […]

12 maja w Regionie Świętokrzyskim

12 maja w Regionie Świętokrzyskim dwugodzinny strajk ostrzegawczy odbył się w trzech plaówkach ochrony zdrowia: w Skarżysku-Kamiennej, w Czerwonej Górze oraz w Staszowie. W pozostałych szpitalach […]