Aktualności

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP

W dniu 31 sierpnia 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli OZZPiP i NRPiP z Podsekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciechem Kolarskim i Dyrektor […]

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo OZZPiP ws. wynagrodzeń

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z treścią korespondencji z Ministerstwem Zdrowia dotyczącej wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych i projektu rozporządzenia MZ w sprawie ogólnych warunków […]

Stanowisko Prezydium Zarządu Krajowego OZZL

Stanowisko Prezydium Zarządu Krajowego OZZL w sprawie akcji protestacyjnej OZZPiP

Notatki z kolejnych spotkań w Ministerstwie Zdrowia

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy notatki ze spotkań Zespołów negocjacyjnych w Ministerstwie Zdrowia. Materiały będziemy uzupełniać w momencie otrzymania materiałów z Ministerstwa.

Zespół ds. wzrostu wynagrodzeń:

* Notatka […]

Wiadomości z Regionów

12 maja w Regionie Zachodniopomorskim

12 maja Zarząd Regionu Zachodniopomorskiego OZZPiP zorganizował manifestację pielęgniarek i położnych Regionu w centralnym punkcie Szczecina –  na Placu Lotników, w której uczestniczyło kilkaset […]

12 maja w Regionie Wielkopolskim

12 maja w placówkach ochrony zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego przeprowadzono liczne formy akcji protestacyjnych. Rozdawano ulotki, rozwieszano plakaty i banery zaprojektowane przez Zarząd […]

12 maja w Regionie Warmińsko-Mazurskim

12 maja do strajku ostrzegawczego nie przystąpiłą żadna organizacja związkowa z Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Były natomiast prowadzone inne formy akcji protestacyjnej i informacyjnych, np. rozdawanie ulotek […]

12 maja w Regionie Świętokrzyskim

12 maja w Regionie Świętokrzyskim dwugodzinny strajk ostrzegawczy odbył się w trzech plaówkach ochrony zdrowia: w Skarżysku-Kamiennej, w Czerwonej Górze oraz w Staszowie. W pozostałych szpitalach […]