Aktualności

Spotkanie dotyczące wpisania pielęgniarek i położnych w system

W dniu 2 lipca 2015 r. odbyło się robocze spotkanie dotyczące wpisania pielęgniarek i położnych do systemu kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. […]

Dalszy ciąg rozmów o warunkach pracy i płacy w Ministerstwie Zdrowia

W dniu 30 czerwca 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli OZZPiP z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia.  Związek reprezentowali:

– Lucyna Dargiewicz, Przewodnicząca OZZPiP

– Longina Kaczmarska, […]

Kolejne spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

W dniu 23.06.2015 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie poświęcone problemom zawodowym pielęgniarek i położnych. W rozmowach OZZPiP reprezentowali:
* Lucyna Dargiewicz – […]

Przedstawiciele Zarządu Krajowego OZZPiP w Wyszkowie

Przedstawiciele Zarządu Krajowego OZZPiP w osobach: Wiceprzewodnicząca Longina Kaczmarska, Członkowie: Krystyna Ptok i Zofia Czyż  oraz Rzecznik Halina Peplińska, w dniu 18 czerwca 2015r. […]

Pismo do Prezes Rady Ministrów

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy pismo kierowane do Prezes Rady Ministrów dotyczące bulwersujących słów Ministra Zdrowia nt. rozwiązywania umów o prace z pracownikami, którzy podejmą akcję strajkową w […]

Oficjalne stanowisko Zarządu OZZPiP w sprawie sytuacji w Szpitalu Powiatowym w Wyszkowie

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych wyraża pełne poparcie dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Szpitalu Powiatowym w Wyszkowie w prowadzonym sporze […]

Konferencja „Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych”

W dniach 11-12 czerwca 2015 r. w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych”, zorganizowana […]

Wiadomości z Regionów

12 maja w Regionie Zachodniopomorskim

12 maja Zarząd Regionu Zachodniopomorskiego OZZPiP zorganizował manifestację pielęgniarek i położnych Regionu w centralnym punkcie Szczecina –  na Placu Lotników, w której uczestniczyło kilkaset […]

12 maja w Regionie Wielkopolskim

12 maja w placówkach ochrony zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego przeprowadzono liczne formy akcji protestacyjnych. Rozdawano ulotki, rozwieszano plakaty i banery zaprojektowane przez Zarząd […]

12 maja w Regionie Warmińsko-Mazurskim

12 maja do strajku ostrzegawczego nie przystąpiłą żadna organizacja związkowa z Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Były natomiast prowadzone inne formy akcji protestacyjnej i informacyjnych, np. rozdawanie ulotek […]

12 maja w Regionie Świętokrzyskim

12 maja w Regionie Świętokrzyskim dwugodzinny strajk ostrzegawczy odbył się w trzech plaówkach ochrony zdrowia: w Skarżysku-Kamiennej, w Czerwonej Górze oraz w Staszowie. W pozostałych szpitalach […]

12 maja w Regionie Śląskim

12 maja w Regionie Śląskim OZZiP dzień przebiegał  pod hasłem: „NIE MAMY POWODU DO ŚWIĘTOWANIA, TYLKO DO PROTESTOWANIA”. W jednostkach ochrony zdrowia na terenie województwa […]

12 maja w Regionie Podkarpackim

12 maja na Podkarpaciu wszystkie pielęgniarki skupione w zakładowych organizacjach związkowych OZZPiP z województwa podkarpackiego, w tym pielęgniarki i położne będące na dyżurze, były […]

12 maja w Regionie Podlaskim

12 maja o godzinie 12:00 pielęgnarki z Uniwesyteckiego Dziecięcego Spitala Klinicznego wyszły przed budynek szpitala. Przy łóżkach pacjentów została minimalna obsada.  Protestujące ubrane były […]